کرایوپن

فیلم_آموزشی_میکرونیدلینگ

 

1. آموزش میکرونیدلینگ درماپن

کرایوپن کرایوتراپی
کرایوتراپی و درمان زگیل

فیلم آموزشی میکرونیدلینگ

http://www.aparat.com/v/OsbvP
سپتامبر 18, 2017

فیلم _آموزشی_میکرونیدلینگ آرامیس درماپن DERMAPEN

فیلم_آموزشی_میکرونیدلینگ   1. آموزش میکرونیدلینگ درماپن کرایوپن کرایوتراپی کرایوپن چیست؟ کرایوتراپی و درمان زگیل فیلم آموزشی میکرونیدلینگ http://www.aparat.com/v/OsbvP
سپتامبر 18, 2017

درمان اسکار با درماپن میکرونیدلینگ آرامیس گروه

درمان اسکار با درماپن میکرونیدلینگ درمان اسکار پاتوفیزیولوژی  تجمع بیش از حد کلاژن موجب دو نوع اسکار می­شود: کلوئید و هیپرتروفیک. کلوئید مکانیسم درمان  شکستن مکانیکی اسکار موجود تحریک فرآیند آبشاری ترمیم ایجاد اثر ضد اسکار با بازسازی بافت ماتریکس توسط افزایش متالوپروتئیناز(MMPs) وکاهش ایزوفرم TGF-β3 و TGF-β1 و β2 با درمان اسکار افزایش پلاکت GF که سبب جذب مونوسیتها به محل نیدلینگ شده و متعاقبا رهایش اینترلوکین 10 (سیتوکین ضد التهاب) از مونوسیتها   علت تشکیل اسکارها هر جراحتی منجر به ایجاد یک اسکار می شود. اسکارها زمانی ایجاد می شوند که جراحت به عمیق ترین لایه ساختار پوست برسد. واکنش طبیعی بدن، تولید فیبرهای کلاژن بیشتر جهت بهبود آسیب است. بیشتر زخم ها باعث ایجاد اسکار می شوند، تنها بریدگی های جزئی و یا خراشیدگی های سطحی اسکار ایجاد نمی کنند ودرمان اسکار با درماپن […]
سپتامبر 13, 2017

دستگاه تاتو چیست

 دستگاه تاتو آف چیست دستگاه تاتو آف جدیدترین تکنولوژی پوستی کمپانی درماپن که تمام تاتو های رنگی  را بدون لیزر پاک می کند دستگاه تاتو آف بدون […]
سپتامبر 11, 2017
کرایوپن چیست

کرایوتراپی با کرایوپن سرما درمانی زگیل تناسلی

کرایوتراپی    کرایوپن  dermapen cryo or CTRYOPEN آخرین فن آوری کرایوتراپی یا کرایوپن در برداشتن ضایعات پوستی است. جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 […]
error: Content is protected !!